element01 element03

Pagina 1 van 10 »»

Voor het meest recente nieuws:

14.11.2017  -  Standpunt fusie Kruishoutem-Zingem 

 Op 14 november 2017 kwam zowel in Kruishoutem als in Zingem de gemeenteraad samen voor een historische zitting met slechts één agendapunt:

 

“De definitieve beslissing tot samenvoeging van de gemeenten KRUISHOUTEM en ZINGEM.

 

Als gemeenteraadslid heb ik dit dossier sinds de eerste aankondiging in de pers (september 2016) van heel nabij opgevolgd. Als fractieleider was het mijn taak om op de gemeenteraad ons standpunt naar voor te brengen.

 

Bij de stemming heeft Open VLD Kruishoutem zich ONTHOUDEN. Met deze verklaring willen wij u graag uitleggen waarom.

Namens Open VLD Kruishoutem,

 

Filip Geysens,                                                                                  

fractieleider.

08.09.2017  -  Nieuwe Open VLD-krant.

Deze week is er opnieuw een 'Open VLD-krant' verschenen. Naast een woordje van onze voorzitter vindt u er ook de resultaten terug van de enquête over de fusie waaraan 265 Kruishoutemnaren deelnamen. U kan onze krant online bekijken via deze link

Via het menu 'Publicaties' bovenaan onze website kan u ook de vorige edities van onze kranten nog eens lezen.

26.08.2017  -  Eetfestijn op zondag 24 september 

 

25.08.2017  -  Enquête fusie Kruishoutem - Zingem.

Op zondag 24 september mogen de inwoners van Zingem naar de stembus trekken. Niet om een nieuw gemeentebestuur te kiezen maar wel om hun mening te geven over de geplande fusie tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem.

Waarom is er wel een volksraadpleging in Zingem en niet in Kruishoutem?

In september 2016 stelde fractieleider Filip Geysens aan de gemeenteraad voor om ook in Kruishoutem een volksraadpleging te houden. Dit voorstel werd net als in zingem door de CD&V-meerderheid verworpen. Open VLD Zingem ging daarop deur-aan-deur om handtekeningen te verzamelen en alsnog een volksraadpleging af te dwingen. In Kruishoutem leek het ons onhaalbaar om meer dan 1.700 handtekeningen te verzamelen.

Waarom dan wel een enquête afnemen?

De keuze om een fusie aan te gaan met een andere gemeente is een belangrijke politieke keuze waarvan in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, bij geen enkele Kruishoutem partij ooit sprake was.

Open VLD Kruishoutem vindt het belangrijk dat ook de inwoners hun stem kunnen laten horen over zo’n belangrijke beslissing.

Tijdens de jaarlijkse avondmarkt van Unizo-Kruishoutem op maandag 26 juni, werden d.m.v. een enquête een 50-tal personen bevraagd naar hun mening over een gemeentelijke fusie. De reacties van de deelnemers aan onze enquête waren heel erg positief en daarom werd besloten om deze enquête ook via internet af te nemen om op die manier een grotere doelgroep te bereiken. 

Een persartikel en de resultaten van de enquête kan u hier nalezen.

29.01.2017  -  Iedereen welkom op onze Nieuwjaarsreceptie.

Wij nodigen u ook dit jaar graag uit op onze Nieuwjaarsreceptie op zondag 29 januari om 11u in zaal 'Twee Dorpen' te Wannegem-Lede. Onze gastspreker is deze keer federaal volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert. Tijdens deze receptie wordt ook onze 'Blauwe Pluim' uitgereikt aan een verdienstelijke persoon of vereniging uit onze gemeente.

 

22.12.2016  -  Nieuwe Open VLD-krant.

Deze week is er opnieuw een 'Open VLD-krant' verschenen. Daarin hebben we het deze keer uiteraard vooral over de mogelijke fusie tussen de gemeente Kruishoutem en Zingem. U kan onze krant online bekijken via deze link

Via het menu 'Publicaties' bovenaan onze website kan u ook de vorige edities van onze kranten nog eens lezen.

13.12.2016  -  Fusie Kruishoutem - Zingem: persartikel.

Gisteren werd op de gemeenteraad het principebesluit besproken inzake de fusie tussen Kruishoutem en Zingem. Open VLD heeft zich bij de stemming daarover onthouden. Enerzijds omdat wij niet akkoord zijn met de werkwijze waarop de fusie werd voorbereid en anderzijds omdat wij met een groot aantal vragen blijven zitten waarop het fusierapport dat nu voorligt geen antwoord biedt.

Het fusierapport focust vooral op het begrip ‘bestuurskracht’. “Meer bestuurskracht of een sterker bestuur is namelijk de meerwaarde die met de fusie wordt beoogd.’ We lezen in het rapport alles over kansen en bedreigingen voor het bestuur en voor het personeel. Maar welke meerwaarde levert een fusie op voor de inwoners van Kruishoutem? Behalve het financiële luik vinden wij daarover voorlopig te weinig terug.

En of de kostenbesparing wel degelijk zo groot zal zijn als men wil laten uitschijnen, dat zal vooral afhangen van beleidskeuzes die gemaakt worden. Een miljoen euro is namelijk snel uitgegeven zoals blijkt uit de budgetten 2017.

Ons volledige persartikel kan u hier nalezen. 

13.12.2016  -  Kosten witte villa swingen de pan uit

Vorig jaar had Open VLD Kruishoutem al veel kritiek omwille van de aankoop van de witte villa naast de sporthal. Daar waar de aankoopprijs aanvankelijk nog realistisch was stelden wij ons vooral vragen bij het nut van deze aankoop en de grote investeringen die hier tegenaan zouden gegooid worden (totale kostprijs werd toen begroot op 1.350.000 EUR). (Zie ook artikel op onze website: http://vldkruishoutem.be/nieuws2.html).

Grote consternatie gisteren op de gemeenteraad toen bleek dat ook de volgende 2 jaar nog eens 1.650.000 EUR extra wordt uitgetrokken om deze villa te verbouwen. Het totale kostenplaatje voor dit gebouw ligt eind 2018 dus op 2.575.000 EUR. Dit is bijna een verdubbeling van het oorspronkelijke bedrag dat men voorzien had.

Ter vergelijking: de bouw van De Mastbloem werd indertijd begroot op 2.500.000 EUR. Daar had de gemeente weliswaar reeds de grond in eigendom. Voor de aankoop van de grond, tennisterrein en de villa werd 705.000 EUR betaald. Met bijkomende investeringen t.w.v. 1.870.000 EUR komt men toch al aardig in de buurt van het totale bedrag dat voor de Mastbloem werd voorzien. Laat ons niet vergeten dat De Mastbloem naast een grote polyvalente zaal, foyer en keuken, ook nog eens een jeugdhuis én een bibliotheek omvat.

Op deze manier is Kruishoutem aardig op weg om, na de schuldovername door de Vlaamse Overheid bij de fusie, de Kruishoutemnaren (én Zingemnaren) opnieuw in de schulden te steken. Bij de schuldovername is een bedrag van ongeveer 7.832.000 EUR gemoeid. De investeringen in de witte villa voor de komende 2 jaar (1/5 van het fusiebedrag) tonen aan hoe relatief zo'n bedrag is.

13.09.2016  -  Persartikel n.a.v. mogelijke fusie Kruishoutem - Zingem 

Vandaag verscheen in de krant 'Het Laatste Nieuws' een artikel over een mogelijke fusie tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem. Geruchten die ons pas gisterenavond bereikten waardoor wij in de gemeenteraad die amper een uur voordien plaatsvond, niet de kans kregen om de nodige vragen te stellen.

Los van het feit of wij voor of tegen een fusie zijn (op dit moment kunnen wij daar nog niet over oordelen aangezien we nog geen dossier konden inkijken) betreuren wij de snelheid waarmee de CD&V-meerderheid deze fusie nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil doordrukken. Geen enkele partij, noch in Zingem, noch in Kruishoutem heeft in 2012 de mogelijkheid tot fusie met een andere gemeente in zijn programma opgenomen. De kiezer heeft zich daar m.a.w. nog niet kunnen over uitspreken.

Open VLD is van mening dat ook de burgers van beide gemeenten zich over deze zaak moeten kunnen uitspreken en wij zullen dan ook voorstellen om een gemeentelijk referendum te organiseren. Het volledige persartikel daarover kan u hier nalezen.

13.09.2016  -  Veel interesse voor Maggie De Block!

ZINGEM – Open Vld Zingem organiseerde op maandag 12 september 2016, in samenwerking met de lokale afdelingen van Wortegem-Petegem, Kruishoutem en Gavere, een gespreksavond met Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block over de uitdagingen in de gezondheidszorg.
Volgens een recente opiniepeiling blijft Maggie De Block (Open Vld) de populairste politica in heel België. De bestuursploegen van de organiserende Open Vld-afdelingen waren dan ook terecht trots dat Minister De Block afzakte naar het gemeenschapscentrum De Griffel in Zingem.
Met ruim 100 inschrijvingen was de opkomst meer dan geslaagd. De minister heeft heel wat facetten van haar gezondheidsbeleid toegelicht en nadien ook uitvoerig vragen beantwoord. “Het publiek bestond uit heel wat deskundigen uit de gezondheidszorg, zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen… waardoor heel wat kritische vragen werden gesteld. Maar geen enkel onderwerp was taboe voor de minister. Iedereen blikte nadien tevreden terug op een boeiende en leerrijke gespreksavond”, vertelt partijsecretaris Geoffrey Verleyen. 
12.09.2016  -  Eetfestijn op zondag 25 september 

 

12.09.2016  -  Gespreksavond met Maggie De Block!

 

22.06.2016  -  Vers van de pers: Open VLD-krant.

Deze week is de nieuwe editie van onze 'Open VLD-krant' verschenen. Daarin leest u ondermeer de resultaten van onze telling van het vrachtwagenvervoer in het centrum. Daarnaast staan we net zoals het Schepencollege ook even stil bij de realisaties van de voorbije jaren en blikken we vooruit naar de projecten die nog op het programma staan in de rubriek 'Gemeentebestuur onder de loep'. U kan onze krant online bekijken via deze link

Via het menu 'Publicaties' bovenaan onze website kan u ook de vorige edities van onze kranten nog eens lezen.

25.04.2016  -  Creatief atelier.

Meer creativiteit, groei en welzijn in Kruishoutem begint met ideeën en meningen van inwoners met veel "goesting" in de toekomst. Daarom nodigen wij u op maandag 25/04/2016 allen graag uit voor onze eerste 'Creatief Atelier' over creatief ondernemerschap anno 2016. Wij voorzien alvast een gastspreker, een hapje en een drankje.

05.02.2016  -  Uitreiking Blauwe Pluim.

 

(Bron: Het Laatste Nieuws)

31.01.2016  -  Foto's nieuwjaarsreceptie.

 

 

 

 

 

 

29.01.2016  -  Komt u ook naar onze Nieuwjaarsreceptie?

Wij nodigen u allen graag uit op onze Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 29 januari in Lozer Lodge. Gastspreker is voormalig Europees Commissaris Karel De Gucht. Tijdens deze receptie wordt ook onze 'Blauwe Pluim' uitgereikt aan een verdienstelijke persoon of vereniging uit onze gemeente.

 


Pagina 1 van 10 »»

 
Home | Wie is wie | Nieuws | Publicaties | Links | Contact 
 
element02   element04