element01 element03

«« Pagina 2 van 10 »»

02.12.2015  -  Binnenkort in uw brievenbus: Open VLD-krant.

In de loop van deze week of volgende week mag u de nieuwe editie van onze 'Open VLD-krant' in de brievenbus verwachten. Mocht u de krant niet gekregen hebben, dan mag u ons altijd een seintje geven.

U kan de krant echter ook online bekijken via deze link of 'Publicaties' in het menu bovenaan onze website.

27.09.2015  -  Foto's Eetfestijn.

 

 

 

 

 

 

07.09.2015  -  Eetfestijn op zondag 27 september. 

 

07.07.2015  -  Aankoop villa dure zaak voor Kruishoutemnaar

Persartikel n.a.v. gemeenteraad Kruishoutem dd. 06/07/2015:

 

1.350.000 EUR. Zoveel geld trekt het gemeentebestuur uit om een villa, die gelegen is naast de sporthal, aan te kopen en gebruiksklaar te maken zodat op termijn de speelpleinwerking en de gemeentelijke kinderopvang daar kunnen ondergebracht worden.

 

Het schepencollege heeft dit dossier er door gedrukt zonder volledige informatie te geven aan de gemeenteraadsleden. Zo stond in het dossier enkel vermeld dat de woning zeer goed gelegen is, met name naast de gemeentelijke sporthal en dat de aankoop dus vele opportuniteiten biedt voor het gemeentebestuur in het kader van het verder uitbouwen van de gemeentelijke dienstverlening.

Waarvoor het gemeentebestuur de villa uiteindelijk wil gebruiken, daar hadden de raadsleden … het raden naar. Tot er vorige week vrijdag een artikel in de krant verscheen waarbij burgemeester Joop Verzele bekend maakte dat de gemeente op termijn de gemeentelijke speelpleinwerking en de kinderopvang naar de villa wil verhuizen.

Ongehoord dat een gemeenteraadslid die moet beslissen over zo’n belangrijke investering deze informatie uit de pers moet vernemen. Dit getuigt van weinig respect van het schepencollege tgo. de gemeenteraadsleden.

 

Bovendien werd in het dossier slechts een deel van het bedrag bekend gemaakt, namelijk 700.000 EUR voor aankoop van de woning en het tennisplein. Wie de moeite doet om de cijfers in de begroting te bekijken kon immers vaststellen dat er in 2015 een bedrag van 850.000 EUR voorzien wordt (aankoop + registratierechten en dossierkosten), maar dat er ook in 2016 nogmaals een bedrag van 500.000 EUR wordt uitgetrokken om de woning aan te passen en gebruiksklaar te maken.

 

Dat betekent dat elke inwoner (van jong tot oud) via de belastingen meer dan 150 EUR zal moeten betalen om deze zaak te financieren. Voor een gemiddeld gezin komt dat al gauw neer op een kost van meer dan 600 EUR.

Een heel erg dure zaak voor de Kruishoutemnaar.

 

Is de herlocalisatie van de speelpleinwerking (SPW) en de kinderopvang wel nodig?

 

Momenteel zijn de SPW en de kinderopvang ondergebracht in de gebouwen van de vroegere gemeenteschool, achter De Mastbloem in de Waregemsesteenweg. Op dezelfde locatie bevindt zich ook het muziek- en kunstonderwijs, waardoor een aantal lokalen soms moeten gedeeld worden.

Aangezien de SPW en kinderopvang enkel tijdens de schoolvakanties worden ingericht en het muziek/kunstonderwijs enkel tijdens het schooljaar (en op zaterdag), zijn beide werkingen volgens ons perfect complementair. Vooraleer tot deze dure investering over te gaan lijkt het ons daarom noodzakelijk om eerst een duidelijk zicht te hebben op de bezettingsgraad van deze gebouwen waaruit een eventuele nood aan uitbreiding zou blijken. Ook daarvan was echter niets in het dossier terug te vinden en een voorstel van Open VLD om de aankoop uit te stellen tot daarover meer duidelijkheid bestond, werd door de meerderheid weggestemd.

Naar wij vernomen hebben staan de gebouwen in de Waregemsesteenweg momenteel voor 90% van de tijd leeg.

 

De Speelpleinwerking kan zich op haar huidige locatie weinig verbeteren. Ze beschikken over een ruime speelplaats (deels overdekt), een polyvalente ruimte, 2 klaslokalen, een podium voor showactiviteiten en een pas volledig aangelegd verkeerspleintje.

Mocht er bovendien nood zijn aan een aparte locatie voor kinderopvang, dan volstaat het wellicht om één van de andere gebouwen die de gemeente momenteel in eigendom heeft, te verbouwen zodat het voldoet aan de strenge eisen inzake kinderopvang. Het zal in ieder geval veel goedkoper zijn dan de aankoop en verbouwing van deze villa. Ter vergelijking: het jeugdheem dat in 2004 op de Kerkakkers werd gebouwd kostte ‘slechts’ 300.000 EUR en daar zijn 3 jeugdbewegingen in ondergebracht.

 

Wellicht zal het schepencollege de verkoop van een aantal andere eigendommen willen gebruiken om deze aankoop te financieren (o.a. pastorij).

 

Zowel Open VLD als NVA stemden tegen deze aankoop. De meerderheid keurde de aankoop wel goed.

 

Namens Open VLD Kruishoutem,

 

Filip Geysens,                                                                                    

Gemeenteraadslid.

30.06.2015  -  Foto's Avondmarkt.

 

 

 

 

 

 


«« Pagina 2 van 10 »»

 
Home | Wie is wie | Nieuws | Publicaties | Links | Contact 
 
element02   element04