element01 element03

«« Pagina 2 van 10 »»

26.08.2017  -  Eetfestijn op zondag 24 september 

 

25.08.2017  -  Enquête fusie Kruishoutem - Zingem.

Op zondag 24 september mogen de inwoners van Zingem naar de stembus trekken. Niet om een nieuw gemeentebestuur te kiezen maar wel om hun mening te geven over de geplande fusie tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem.

Waarom is er wel een volksraadpleging in Zingem en niet in Kruishoutem?

In september 2016 stelde fractieleider Filip Geysens aan de gemeenteraad voor om ook in Kruishoutem een volksraadpleging te houden. Dit voorstel werd net als in zingem door de CD&V-meerderheid verworpen. Open VLD Zingem ging daarop deur-aan-deur om handtekeningen te verzamelen en alsnog een volksraadpleging af te dwingen. In Kruishoutem leek het ons onhaalbaar om meer dan 1.700 handtekeningen te verzamelen.

Waarom dan wel een enquête afnemen?

De keuze om een fusie aan te gaan met een andere gemeente is een belangrijke politieke keuze waarvan in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, bij geen enkele Kruishoutem partij ooit sprake was.

Open VLD Kruishoutem vindt het belangrijk dat ook de inwoners hun stem kunnen laten horen over zo’n belangrijke beslissing.

Tijdens de jaarlijkse avondmarkt van Unizo-Kruishoutem op maandag 26 juni, werden d.m.v. een enquête een 50-tal personen bevraagd naar hun mening over een gemeentelijke fusie. De reacties van de deelnemers aan onze enquête waren heel erg positief en daarom werd besloten om deze enquête ook via internet af te nemen om op die manier een grotere doelgroep te bereiken. 

Een persartikel en de resultaten van de enquête kan u hier nalezen.

29.01.2017  -  Iedereen welkom op onze Nieuwjaarsreceptie.

Wij nodigen u ook dit jaar graag uit op onze Nieuwjaarsreceptie op zondag 29 januari om 11u in zaal 'Twee Dorpen' te Wannegem-Lede. Onze gastspreker is deze keer federaal volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert. Tijdens deze receptie wordt ook onze 'Blauwe Pluim' uitgereikt aan een verdienstelijke persoon of vereniging uit onze gemeente.

 

22.12.2016  -  Nieuwe Open VLD-krant.

Deze week is er opnieuw een 'Open VLD-krant' verschenen. Daarin hebben we het deze keer uiteraard vooral over de mogelijke fusie tussen de gemeente Kruishoutem en Zingem. U kan onze krant online bekijken via deze link

Via het menu 'Publicaties' bovenaan onze website kan u ook de vorige edities van onze kranten nog eens lezen.

13.12.2016  -  Fusie Kruishoutem - Zingem: persartikel.

Gisteren werd op de gemeenteraad het principebesluit besproken inzake de fusie tussen Kruishoutem en Zingem. Open VLD heeft zich bij de stemming daarover onthouden. Enerzijds omdat wij niet akkoord zijn met de werkwijze waarop de fusie werd voorbereid en anderzijds omdat wij met een groot aantal vragen blijven zitten waarop het fusierapport dat nu voorligt geen antwoord biedt.

Het fusierapport focust vooral op het begrip ‘bestuurskracht’. “Meer bestuurskracht of een sterker bestuur is namelijk de meerwaarde die met de fusie wordt beoogd.’ We lezen in het rapport alles over kansen en bedreigingen voor het bestuur en voor het personeel. Maar welke meerwaarde levert een fusie op voor de inwoners van Kruishoutem? Behalve het financiële luik vinden wij daarover voorlopig te weinig terug.

En of de kostenbesparing wel degelijk zo groot zal zijn als men wil laten uitschijnen, dat zal vooral afhangen van beleidskeuzes die gemaakt worden. Een miljoen euro is namelijk snel uitgegeven zoals blijkt uit de budgetten 2017.

Ons volledige persartikel kan u hier nalezen. 


«« Pagina 2 van 10 »»

 
Home | Wie is wie | Nieuws | Publicaties | Links | Contact 
 
element02   element04