element01 element03

«« Pagina 3 van 10 »»

15.06.2015  -  Nieuwe editie 'Open VLD-krant' 

Vorige week verscheen de nieuwe editie van onze 'Open VLD-krant'. Mocht u de krant niet in de brievenbus gevonden hebben, dan mag u ons altijd een seintje geven.

U kan de krant echter ook online bekijken via deze link of 'Publicaties' in het menu bovenaan onze website.

08.06.2015  -  Verkeersveiligheid is geen prioriteit in Kruishoutem (deel 2)

Vanavond werden op de gemeenteraad de grenzen van de bebouwde kom afgebakend/hertekend.

Daarbij stelde Open VLD voor om de snelheid op de Groenenweg te verlagen van 70 km/u naar 50 km/u. Daar zijn volgens ons voldoende argumenten voor:

- De Groenenweg wordt nu vaak gebruikt als sluipweg of omleidingsweg voor doorgaand verkeer.
- Er zijn langs deze weg een aantal wegversmallingen waarbij men zijn snelheid moet aanpassen om tegenliggend verkeer een vlotte doorgang te verlenen.
- Langs deze weg is er ook een woonwijk gelegen en de oprit van deze woningen komt rechtstreeks uit op de Groenenweg.
- Aangezien het hier ook een toegangsweg is tot de ambachtelijke zone, passeert er bovendien ook nog veel vrachtverkeer.

De meerderheid verwees ons voorstel helaas naar de prullenmand.

08.06.2015  -  Verkeersveiligheid is geen prioriteit in Kruishoutem (deel 1)

Zo stellen wij vast dat heel wat verkeersborden die de bebouwde kom aangeven, in Kruishoutem nog steeds niet zijn aangepast. Nochtans werd reeds jaren geleden in de verkeerswet beslist dat deze borden uiterlijk op 1 juni 2015 moesten vervangen worden door borden met daarop het silhouet van een bebouwde kom.

Dit heeft als gevolg dat iemand die nu van Oudenaarde of Deinze komt, de oude borden gewoon mag negeren en dus met een snelheid van 70 km/u door het centrum kan rijden zonder beboet te worden. Wij moeten u niet vertellen tot welke drama's dit bvb. ter hoogte van het 'Strooien Dak' (Sint-Elooiskeer) kan leiden. Een paar maanden geleden reed daar immers nog een auto in een woning omwille van onaangepaste snelheid.

Volgens ons zou het gemeentebestuur sneller moeten ingrijpen en haar verantwoordelijkheid opnemen door ofwel:

- de aanpassing van het verkeersreglement (afbakenen bebouwde kom) vroeger op de gemeenteraad te brengen;
- de oude borden van de bebouwde kom sneller te vervangen.

11.03.2015  -  Dure bouwgrond in wooninbreidingsgebied 

 

De meerderheid heeft voor het wooninbreidingsgebied Markt en Omgeving (gelegen achter het gemeentehuis) de waarde van de bouwgrond vastgelegd op minimum 250 EUR. In 2013 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond in onze gemeente volgens een rapport van Belfius 147,8 EUR/m² (*). Een groot verschil met de 250 EUR/m² die het schepencollege hier vraagt. Deze inkomsten kunnen dan misschien wel goed zijn voor de ...gemeentelijke financiën, maar op die manier is het gemeentebestuur er zelf mee voor verantwoordelijk dat de kostprijs van de bouwgrond in onze gemeente opgedreven wordt.

De meerderheid mag dan wel een aantal argumenten inroepen ter verantwoording van deze hoge kostprijs (vb: volledig uitgeruste grond met alle nutsvoorzieningen, ligging in het centrum van de gemeente, …) toch maakt zij het op deze manier heel erg moeilijk voor o.a. jonge mensen om zich een betaalbare woning in onze gemeente aan te schaffen. Dat het ganse wooninbreidingsproject kostendekkend moet zijn, daar hebben de toekomstige kopers ook al geen boodschap aan. Het is immers niet hun fout dat de gronden indertijd te duur aangekocht werden en de kosten voor het bouwrijp maken van de gronden de pan uitswingen.

Het wooninbreidingsgebied is een mooi project dat wij genegen zijn, maar de kostprijs van de bouwgrond zorgt er voor dat wij ons in dit dossier bij de stemming hebben onthouden.

(*) Deze cijfers komen uit de gemeentelijke profielschets die jaarlijks wordt opgemaakt door het Agentschap Binnenlands Bestuur en de studiedienst van de Vlaamse Regering i.s.m. Belfius. De volledige profielschets kan u hier inkijken: http://aps.vlaanderen.be/…/pdf/gemeente-2014/Kruishoutem.pdf

11.03.2015  -  Aanleg Markt en omgeving

Op de gemeenteraad van september 2014 werd dit dossier, meer bepaald de aanleg van een gescheiden riolering incl. herinrichting van de bovenbouw, reeds besproken en door de meerderheid goedgekeurd....

Open VLD heeft zich toen bij de stemming onthouden omdat de wijzigingen in dit dossier amper 1u voor aanvang van de gemeenteraad aan de raadsleden ter kennis werden gebracht en wij op die manier niet de kans kregen om de wijzingen grondig te bestuderen. Ons voorstel om het besluit aan te passen zodat wij het dossier toch konden mee goedkeuren werd door de meerderheid verworpen. Bovendien bleek dat het schepencollege toen op een aantal cruciale vragen inzake bvb. het aantal parkeerplaatsen, geen antwoord kon bieden.

Aan de 1e versie van de plannen die in maart 2014 werden voorgesteld, werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht na opmerkingen van oppositie en individuele burgers. Voldoende parkeergelegenheid, het behoud van parkeerplaatsen naast de kerk en de locatie van de frituur zijn maar enkele van de aanpassingen waar we tevreden over zijn, ook al komen deze pas later, in fase 2 van de heraanleg Markt en Omgeving, aan bod.

Daar waar de voorbije maanden de bespreking van dit dossier op de gemeenteraad vaak herleid werd tot een discussie over het aantal parkeerplaatsen denk ik dat we nu moeten terugkeren naar de essentie van dit dossier:

De aanleg en de heraanleg van een gescheiden riolering in het centrum is dringend noodzakelijk. De voorbije jaren waren er immers meerdere breuken en verzakkingen in deze buurt. Wij vinden het dan ook belangrijk dat deze werken zo snel mogelijk kunnen starten en hebben dit dossier dan ook mee goedkeurd.


«« Pagina 3 van 10 »»

 
Home | Wie is wie | Nieuws | Publicaties | Links | Contact 
 
element02   element04